Podlaskie Dobre Smaki

Własne zioła lecznicze świeże i suszone
Zdrowe miody z własnej pasieki

Warzywa i owoce z naszych pól i sadów

Topinambur – świeży oraz marynowany
Dynia, buraki, maliny liofilizowane i świeże

Własne zioła lecznicze świeże i suszone

Zdrowe miody z własnej pasieki

Warzywa i owoce z naszych pól i sadów

Topinambur – świeży oraz marynowany, dynia, buraki, maliny liofilizowane i świeże

Grupa Operacyjna Podlaskie Dobre Smaki

Założyliśmy grupę operacyjną producentów rolnych – Podlaskie dobre smaki, która zajmuje się produkcją pierwotną oraz przetwórstwem, w myśl naszego hasła ,,współpraca buduje’’, tworzymy krótki łańcuch dostaw poprzez wspólną sprzedaż prowadzoną pod wspólnym logiem.

Podlaskie Dobre Smaki

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości.

Ekologiczna uprawa

Zapewnia trwałą żyzność gleby i zdrowotność roślin.

%

100% Naturalne

Dostarczamy organizmowi cennych składników odżywczych.

Zdrowe Środowisko

Zapewnia nam zdrowe życie, decydujemy świadomie i słusznie.

Finansowanie projektu

Projekt finansowany przez: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. PROW 2014 – 2020 Działanie 16 „Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej

Szczegóły projektu

Tytuł operacji: Konsorcjum na rzecz tworzenia KŁD w zakresie sprzedaży prosto od rolnika na stół konsumenta produktów roślinnych i miodów bez pośrednika

Operation title: Consortium for the creation of Short Supply Chains for selling directly from the farmer to the consumer’s table of plant products and honey without an intermediary

Skład grupy operacyjnej: Ewa Wilczyńska – lider grupy, Agnieszka Prymaka, Jan Jurkiewicz, Elżbieta Zielińska – Skrodzka, Marek Sienkiewicz, Leszek Skrodzki.

Operational group members: Ewa Wilczyńska – group leader, Agnieszka Prymaka, Jan Jurkiewicz, Elżbieta Zielińska – Skrodzka, Marek Sienkiewicz, Leszek Skrodzki.

Opis projektu
W skład grupy wchodzą rolnicy zajmujący się pszczelarstwem , uprawą warzyw i owoców oraz ziół leczniczych, którzy wspólnie prowadzą sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Rolnicy wchodzący w skład grupy operacyjnej zajmują się produkcją pierwotną surowców zwierzęcych i roślinnych oraz ich przetwórstwem. Grupa operacyjna zamierza wprowadzać w ciągu roku na rynek takie produkty jak: miód, warzywa, owoce świeże, kiszone i zioła lecznicze świeże oraz suszone. Konsorcjum Podlaskie dobre smaki sprzedawać będzie swoje produkty bezpośrednio w miejscu wytwarzania. Nasze produkty Grupy Operacyjnej będą oferowane na sprzedaż pod wspólnym logiem i będą zawierały informacje na etykiecie o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania.
Oferta Grupy Operacyjnej jest różnorodna i uzupełnia się. Nasze produkty będziemy oferować na podlaskim e-bazarku oraz poza województwem podlaskim uczestnicząc w targach, kiermaszach oraz będziemy pozyskiwać nowych klientów poprzez ogłoszenia na portalu społecznościowym Facebook.
Jest to szansa dla każdego gospodarstwa stworzenia krótkich łańcuchów dostaw produktów, zwiększenia bazy odbiorców bezpośrednich, co jest ważne dla rozwoju naszej Grupy Operacyjnej, co wpłynie na wyeliminowanie pośredników i wzrost dochodu w gospodarstwach.
W ramach naszych działań zostaną zakupione środki transportu, aby ułatwić wspólną sprzedaż do odbiorców oraz urządzenia i maszyny służące do suszenia ziół leczniczych, konfekcjonowania miodu oraz do przetwórstwa warzyw i owoców. Dzięki tym aktywnościom usprawnimy i poniesiemy efektywność naszej pracy, a także ilość oferowanych na sprzedaż produktów.

Project description
The group consists of farmers involved in beekeeping, the cultivation of vegetables and fruits and medicinal herbs, who jointly sell through short supply chains. Farmers belonging to the operational group deal with primary production of animal and vegetable raw materials and their processing. During the year, the operating group intends to introduce to the market such products as: honey, vegetables, fresh and pickled fruit as well as fresh and dried medicinal herbs. The Podlaskie Good Tastes Consortium will sell its products directly at the production site. Our products of the Operational Group will be offered for sale under a common logo and will contain information on the label about the origin, composition and method of production.

Korzyści ze współpracy
Współpraca w ramach konsorcjum przyniesie wiele korzyści tak dla kupującego jak też dla sprzedającego. Grupa dzięki wspólnej sprzedaży i kooperacji zwiększy dostępność i różnorodność oferowanych produktów naszej Grupy Operacyjnej. Dzięki tym działaniom grupa będzie dysponowała większą ilością rozpoznawalnego, sprzedawanego pod wspólnym logiem produktu, co pozwoli na budowanie nowej marki i pozyskanie i dotarcie do większej liczby klientów. Nasza oferta wytwarzana pod jedną marką zwiększy konkurencyjność oraz ułatwi klientom zakupy wielu produktów w jednym miejscu. Zarówno asortyment produktów, jak i ich ilość będą sukcesywnie zwiększane Skrócenie łańcucha dostaw oraz bezpośredni kontakt z kupującymi pozwolą poznać ich potrzeby i oczekiwania, co w przeszłości powinno przełożyć się na stworzenie dobrych jakościowo produktów. Chcemy, aby oferowane produkty były premium, a produkty rozpoznawalne były na rynku z powodu ich jakości i walorów zdrowotno-smakowych.

Main benefits
Cooperation within the consortium will bring many benefits. Thanks to joint sales and cooperation, the Group will increase the availability and range of products offered. Thanks to these actions, the group will have a greater number of recognizable products sold under a common logo, which will allow it to build a stable brand and a wide customer base. A wider range of products manufactured under one brand will increase competitiveness and make it easier for customers to buy many products in one place. Both the range of products and their quantity will be gradually expanded. Shortening the supply chain and direct contact with buyers will allow us to get to know their needs and expectations, which in the past should translate into the creation of good quality products.

Wartość projektu 325 000,00 zł
Środki EFRROW 206797,50 zł co stanowi 63,63% przyznanej pomocy. Krajowe środki publiczne 118202,50zł co stanowi 36,37% przyznanej pomocy
Okres realizacji operacji – 28.06.2022 r. do 28.06.2023 r.

Dane kontaktowe:

E-mail: podlaskiedobresmaki@gmail.com

Social media:

Facebook: @PodlaskieDobreSmaki